Η διδακτική πορεία των Αποστόλων

Δύσκολα θα δούμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας άτομα τόσο σημαντικά στην συνέχεια της Εκκλησίας όσο οι Απόστολοι. Με την υποστήριξη του Αγίου Πνεύματος και με πολύ ένθερμη , κήρυξαν στην Οικουμένη το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου μας.

Πρέπει να δούμε το έργο τους σαν μια ευκαιρία να επαναπροσανατολήσουμε και τον δικό μας τρόπο ζωής. Να πάρουμε σαν παράδειγμα την αγάπη τους και την πίστη τους στον Θεό και να προσπαθήσουμε στην ζωή μας να συνεχίσουμε το έργο το οποίο με τόση πολλή αφοσίωση εκτέλεσαν για την πίστη και την αγάπη τους στον Κύριο μας.

Με τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου


Ακούγεται το Δοξαστικό Αίνων Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ήχος πλ.β’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.

Η διδακτική πορεία των Αποστόλων – π. Ευάγγελος Παπανικολάου