Δοξαστικό Αίνων Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

δοξαστικό αποστόλων-λειτουργικά κείμενα-λατρευτική ζωή-απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν,Η πανίερη γιορτή των Αποστόλων έφτασε χαρίζοντας σε μας, την Εκκλησία του Χριστού, τη σωτηρία.
μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν.Μυστικά, λοιπόν, πανηγυρίζοντας ας τους πούμε:
Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἐν σκότει, τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες.«Χαρείτε φωστήρες των σκοτισμένων, εσείς που είστε ακτίνες του ήλιου.
Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀῤῥαγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια,Χαρείτε Πέτρε και Παύλε, αδιαρρήγνυτα θεμέλια των θείων δογμάτων, φίλοι του Χριστού, τίμια δοχεία.
Πάρεστε μέσον ἡμῶν ἀοράτως, καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων, τοὺς τὴν ἡμῶν ἑορτήν, εὐφημοῦντας ᾄσμασι.Ελάτε μυστικά ανάμεσά μας, χαρίζοντάς άυλες δωρεές σε μας που προσφέρουμε άσματα στη δική σας γιορτή».
Δοξαστικό Αίνων Αγ. Απ. Πέτρου και Παύλου
Η πάνσεπτος τών Αποστόλων – Ήχος πλ. β’