Η Ενότητα στο Σώμα της εκκλησίας

Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Με το μυστήριο αυτό οι Χριστιανοί κοινωνούμε τον Θεό, γινόμαστε ένα μαζί του και ταυτόχρονα γινόμαστε όλοι ένα Σώμα. Το γεγονός αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό και αδιανόητο στη σύλληψη. Είναι η τελειότερη πράξη ενότητας που μπορεί να υπάρξει.

Πολλοί στις μέρες μας δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας και του προσδίδουν συμβολικότητα, αμφισβητώντας ότι ο Χριστιανός γίνεται ένα με τον Θεό κοινωνώντας Τον στην Θεία Λειτουργία. Η Ζωή της εκκλησίας όμως δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που ζει επί αιώνες, αυτό για το οποίο μαρτύρησαν χιλιάδες Χριστιανοί και αυτό το οποίο έζησαν έντονα οι Άγιοι.


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=5MLzvX4GYLY