Σαρξ εγένετο

Διαβάζουμε στην αρχή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος». Η σχέση του Θεού Λόγου (δηλαδή του Υιού) με τον Θεό Πατέρα είναι αιώνια, αΐδια, χωρίς αρχή εφόσον και τα δύο πρόσωπα μετέχουν στην ίδια κοινή ουσία.

Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας λαμβάνει σάρκα και προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ενώνοντάς την με τη Θεότητα. Η λέξη “σάρκα” υποδηλώνει όχι μόνο το σώμα, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη φύση: σώμα, ψυχή, νου, συναίσθημα. Όλες αυτές τις ανθρώπινες λειτουργίες τις προσλαμβάνει ο Θεός και ενώνεται με τον άνθρωπο, γίνονται ένα. Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος μας διαβεβαιώνει ότι οι δύο φύσεις στον Χριστό είναι ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως.

Το γεγονός της σάρκωσης δεν αφορά μόνο στην χρονική στιγμή που έγινε, πριν 2000 χρόνια, αλλά είναι ένα γεγονός που μας αφορά σήμερα και θα ισχύει πάντοτε έως της συντελείας του αιώνος, μέχρι δηλαδή το τέλος της ιστορίας. Γιατί είναι η οδός της σωτηρίας ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη


Σαρξ εγένετο


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=5MLzvX4GYLY