Από τον Νόμο στη Χάρη

Οι Ιουδαίοι είχαν φτάσει να θεοποιήσουν τον Νόμο. Δυστυχώς, αυτοί οι ίδιοι που φοβούνταν τόσο πολύ τα είδωλα, είχαν ειδωλοποιήσει τον Μωσαϊκό Νόμο, σε σημείο μάλιστα που ο Νόμος του Θεού είχε φτάσει στην εβραϊκή συνείδηση να έχει μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό ακριβώς ήταν το τραγικό αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης.

Με την έλευση του Χριστού, όμως, περνάμε από τον Νόμο στη Χάρη, από την εποχή του Μωσαϊκού Νόμου στην εποχή της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Διακηρύσσει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν σώζει ο Νόμος -που άλλωστε είναι αδύνατον να τηρηθεί με τις ανθρώπινες δυνάμεις-, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό το άνοιγμα στη Χάρη του Αγίου Πνεύματος απελευθέρωσε τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία και τον εισήγαγε στην «εποχή της Χάριτος».

Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πλήρωμα της Θεότητας σωματικώς, προσφέρει τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Εκείνος μας εξαγόρασε από την κατάρα του Νόμου, με το τίμιο Αίμα Του.

Από τον Νόμο στη Χάρη – Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOV
HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble