Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου

Με τον αρχιμανδρίτη Δοσίθεο Καστόρη.

Ο Χριστός ήρθε ως Μεσσίας του Ισραήλ, όχι όπως τον ανέμεναν οι επιφανείς Ιουδαίοι, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά ως ταπεινός δούλος του Θεού και υιός του ανθρώπου. Χάρη στον Χριστό, ξεπεράστηκε ο Νόμος, γιατί ο Χριστός είναι το πλήρωμα του Νόμου: η εκπλήρωση, η συμπλήρωση και η υπέρβαση του Νόμου.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική: KRÁTIMA – Polis Ensemble
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=dQsJ8M7Smiw

Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου – Αρχιμ. Δοσίθεος Καστόρης