Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου

You are currently viewing Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου
Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου - Απαρχή - Θεολογικός Λόγος - π. Δοσίθεος Καστόρης - Θεολογία

Ο Χριστός ήρθε ως Μεσσίας του Ισραήλ, όχι όπως τον ανέμεναν οι επιφανείς Ιουδαίοι, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά ως ταπεινός δούλος του Θεού και υιός του ανθρώπου. Χάρη στον Χριστό, ξεπεράστηκε ο Νόμος, γιατί ο Χριστός είναι το πλήρωμα του Νόμου: η εκπλήρωση, η συμπλήρωση και η υπέρβαση του Νόμου.

Ο Χριστός ως πλήρωμα του Νόμου – Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=dQsJ8M7Smiw
KRÁTIMA – Polis Ensemble