Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος

Σεμινάριο Θεολογίας - Κύκλος Γ'
40
  • 20+ ώρες παρακολούθησης
  • Υψηλή ανάλυση HD
  • Απεριόριστες επαναλήψεις
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
εγγραφη
Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Ε' και ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος

1. Ε' & ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η οριστική αντιμετώπιση του Μονοφυσιτισμού και του Μονοθελητισμού. Η θεολογία του ενυποστάτου.

2. Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος και η βάση του Κανονικού Δικαίου

Διδάσκων: π. Σεβαστιανός Σωμαράκης
Το Κανονικό Δίκαιο, όπως διαρθρώνεται μέσα από τα κείμενα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έννοια του κανόνα και της Οικονομίας.

Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος και η βάση του Κανονικού Δικαίου
Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Ζ' Οικουμενική Σύνοδος

3. Ζ' Οικουμενική Σύνοδος και Εικονομαχία

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η θεολογία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού για τις εικόνες. Ιστορική αναδρομή στη σύγκρουση Εκκλησίας-Πολιτείας κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

4. Μέγας Φώτιος: Ιεραποστολή και πρώτο σχίσμα

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η προσωπικότητα του Φωτίου και η θεολογία του Filioque. Τα γεγονότα σύγκρουσης Ζηλωτών-Πολιτικών και η Ιεραποστολή στους Σλάβους. Το πρώτο σχίσμα με τη Ρώμη.

Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Μέγας Φώτιος Ιεραποστολή και Πρώτο Σχίσμα
Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και Ησυχαστικές έριδες

5. Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και Ησυχαστικές Έριδες

Διδάσκων: π. Γρηγόριος Αντωνιάδης
Ο βίος και η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχετικά με τη νοερά προσευχή και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Οι ησυχαστικές έριδες του 14ου αιώνα.

6. Φιλοκαλική Αναγέννηση και η σημασία της στο σήμερα

Διδάσκων: Σταύρος Γιαγκάζογλου
Η Φιλοκαλική Αναγέννηση, όπως αναπτύχθηκε από τους Κολλυβάδες και η πορεία της μέσω του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου ως τη Ρουμανία και τη δυτική Ευρώπη.

Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Φιλοκαλική Αναγέννηση
Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Εκκλησιαστική Ενότητα και Κανονικές Δικαιοδοσίες

7. Εκκλησιαστική Ενότητα και Κανονική Δικαιδοσία

Διδάσκων: π. Σεβαστιανός Σωμαράκης
Η βάση της Εκκλησιολογίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανάδειξη των θρόνων “τιμής” και το σύστημα της Πενταρχίας των Πατριαρχών.

8. Μεσαιωνική Θεολογία στη Δύση

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η πορεία της Εκκλησίας της Ρώμης τη μεσαιωνική περίοδο. Η ανάπτυξη της μεσαιωνικής θεολογίας στη Δύση. Η σχολαστική και νομικιστική θεολογία.

Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Μεσαιωνική θεολογία στη Δύση
Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Η Μεταρρύθμιση

9. Η Μεταρρύθμιση

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Από τις πρώιμες αιρετικές κινήσεις στην Εκκλησία της Ρώμης μέχρι τη Συνοδική Κϊνηση και την αυγή της θεολογικής Μεταρρύθμισης.

10. Η περί Ηθικής θεολογία της Δύσης

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Τα ζητήματα που δημιουργεί η μεταρρύθμιση στον δυτικό κόσμο. Οι πολλαπλές χριστιανικές ομολογίες, οι θεολογικές “επαναστάσεις” και η άνοδος του αυτοαναφορικού υποκειμένου μέχρι και σήμερα.

Σεμινάριο Θεολογίας - Γ' Κύκλος - Ηθική Θεολογία στη Δύση

Διδάσκοντες

Σταύρος Γιαγκάζογλου - Σεμινάριο Θεολογίας

Σταύρος Γιαγκάζογλου

Αναπλ. Καθηγητής, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

π. Σεβαστιανός Σωμαράκης - Θεολογικό Σεμινάριο - Απαρχή

π. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Διδάκτωρ Κανονικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή Στρασβούργου

π. Γρηγόριος Αντωνιάδης - Απαρχή - Θεολογικό Σεμινάριο

π. Γρηγόριος Αντωνιάδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

π. Ιωσήφ Κουτσούρης - Σεμινάριο Θεολογίας

π. Ιωσήφ Κουτσούρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σημαντική επισήμανση:
Οι διδάσκοντες δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος από αυτά τα Σεμινάρια. Το κόστος παρακολούθησης καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα της Απαρχής για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων, Συνεντεύξεων και άλλων δράσεων!

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 6981796208
Email: theology.aparchi@gmail.com