Σεμινάριο Θεολογίας - Α' Κύκλος

Σεμινάριο Θεολογίας - Κύκλος Α - Απαρχή
40
  • 20+ ώρες παρακολούθησης
  • Υψηλή ανάλυση HD
  • Απεριόριστες επαναλήψεις
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
εγγραφη
Ελληνορωμαϊκή Οικουμένη και Ιουδαϊσμός - Μάθημα 1 - Σεμινάριο Θεολογίας Α'

1. Ελληνορωμαϊκή Οικουμένη και Ιουδαϊσμός

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Μια επισκόπηση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και του τρόπου αντιμετώπισης της ιουδαϊκής θρησκείας από το ρωμαϊκό κράτος την εποχή του Χριστού και της γέννησης της Εκκλησίας.

2. Από τις κατακόμβες στο Διάταγμα των Μεδιολάνων

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η Εκκλησία υπό διωγμόν. Οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ο εκχριστιανισμός της αυτοκρατορίας.

Από τις κατακόμβες στο διάταγμα των Μεδιολάνων - Σεμινάριο Θεολογίας
Τριαδολογικό ζήτημα και η Α' Οικουμενική Σύνοδος - Σεμινάριο Θεολογίας

3. Τριαδολογικό ζήτημα και Α' Οικουμενική Σύνοδος

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Ο συγκλονισμός της Εκκλησίας από την αίρεση του Αρείου. Η σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Η θεολογία του ομοουσίου.

4. Σταθμοί και δρόμοι στη συνάντηση Ελληνισμού - Χριστιανισμού ως τον 4ο αιώνα

Διδάσκων: Σταύρος Γιαγκάζογλου
Από τον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα ως τους Καππαδόκες. Η συνάντηση του ελληνικού πνεύματος με το χριστιανικό Ευαγγέλιο.

Συνάντηση Χριστιανισμού - Ελληνισμού - Σεμινάριο Θεολογίας
Η συμβολή των Καππαδοκών και η Β' Οικουμενική Σύνοδος - Σεμινάριο Θεολογίας

5. Συμβολή των Καππαδοκών Πατέρων στη θεολογία και η Β' Οικουμενική Σύνοδος

Διδάσκων: Σταύρος Γιαγκάζογλου
Η συμβολή των Καππαδοκών Πατέρων στην Τριαδολογία και τη λήξη των αρειανικών ερίδων. Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος.

6. Χριστολογικά Προβλήματα και η εν Εφέσω Γ' Οικουμενική Σύνοδος

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Οι Σχολές της Αντιόχειας και της Αλεξάνδρειας. Η εμφάνιση του Νεστοριανισμού και η καταδίκη. Θεολογία Κυρίλλου Αλεξανδρείας.

Χριστολογικά προβλήματα και η Γ' Οικουμενική Σύνοδος - Σεμινάριο Θεολογίας
Δ' Οικουμενική Σύνοδος: το δόγμα της Χαλκηδόνας και το πρώτο σχίσμα - Σεμινάριο Θεολογίας

7. Δ' Οικουμενική Σύνοδος. Το δόγμα της Χαλκηδόνας και το μονοφυσιτικό σχίσμα.

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η δεύτερη σύγκρουση των Σχολών Αλεξανδρείας – Αντιοχείας. Η ανάλυση του δόγματος της Χαλκηδόνας.

8. Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές

Διδάσκων: π. Δημήτριος Κουτσούρης
Προσωπικότητες των Αποστολικών Πατέρων και Απολογητών: Ιγνάτιος Θεοφόρος, Ιουστίνος ο Μάρτυς και Ειρηναίος Λυών. Η εποχή, το έργο και η θεολογία τους.

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές - Σεμινάριο Θεολογίας
Η γένεση της χριστιανικής λατρείας - Σεμινάριο Θεολογίας

9. Η γένεση της χριστιανικής λατρείας

Διδάσκων: Γεώργιος Φίλιας
Από τη Συναγωγή στην Εκκλησία. Από την ιουδαϊκή λατρεία στη χριστιανική. Ο όρθρος, ο εσπερινός, οι προσευχές του νυχθημέρου. Εξέλιξη και επιρροές.

10. Παράδοση και εξέλιξη της Θείας Λατρείας

Διδάσκων: Γεώργιος Φίλιας
Η έννοια της “παράδοσης”, όπως εκφράζεται εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πώς γίνεται η εξέλιξη, το πλαίσιο και ο τρόπος. Σύγχρονα ζητήματα λατρείας.

Παράδοση και εξέλιξη της θείας λατρείας - Σεμινάριο Θεολογίας

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φίλιας - Σεμινάριο Θεολογίας

Γεώργιος Φίλιας

Καθηγητής, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σταύρος Γιαγκάζογλου - Σεμινάριο Θεολογίας

Σταύρος Γιαγκάζογλου

Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

π. Δημήτριος Κουτσούρης - Σεμινάριο Θεολογίας

π. Δημήτριος Κουτσούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών

π. Ιωσήφ Κουτσούρης - Σεμινάριο Θεολογίας

π. Ιωσήφ Κουτσούρης

υπ. Διδάκτωρ, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σημαντική επισήμανση:
Οι διδάσκοντες δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος από αυτά τα Σεμινάρια. Το κόστος παρακολούθησης καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα της Απαρχής για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων, Συνεντεύξεων και άλλων δράσεων!

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 6981796208
Email: theology.aparchi@gmail.com