ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Α' - Β' - Γ' Κύκλος Θεολογίας

Οι πρώτοι 3 κύκλοι του Θεολογικού Σεμιναρίου με 90€ (αντί για 120€).

Α' - Β΄ Κύκλος Θεολογίας

Οι πρώτοι δύο κύκλοι του Θεολογικού Σεμιναρίου με 70€ (αντί για 80€).

Τα μικρά Σεμινάρια του 2023

Όλα τα Σεμινάρια του 2023 (εκτός από το Θεολογικό Σεμινάριο) με 60€ (αντί για 85€).

Γίνε "μαθητής" της Απαρχής

Όλα τα Σεμινάρια της Απαρχής μέχρι τώρα (και το Θεολογικό) και όσα θα ακολουθήσουν με 150€.