Σεμινάριο Πατρολογίας - Α' Κύκλος

Σεμινάριο Πατρολογίας - Κύκλος Α' - Απαρχή
40
  • 20+ ώρες παρακολούθησης
  • Υψηλή ανάλυση HD
  • Απεριόριστες επαναλήψεις
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
εγγραφη
Πατήρ και Διδάσκαλος. Απ' τους Προφήτες στους μόνιμους Λειτουργούς - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

1. Η έννοια του Πατρός και Διδασκάλου - Η τάξη των Προφητών

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Μια γενική αποτίμηση της έννοιας του Πατρός και Διδασκάλου στη ζωή και την Παράδοση της Εκκλησίας. Η μετάβαση από τους Προφήτες στα τοπικά Ιερατεία.

2. Ιγνάτιος Θεοφόρος - Πολύκαρπος Σμύρνης

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Ο βίος του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Πολυκάρπου και η θεολογία τους: Εκκλησία, επίσκοπος και η ομολογία του Μαρτυρίου.

Ιγνάτιος Θεοφόρος και Πολύκαρπος Σμύρνης - Σεμινάριο Πατρολογίας - Απαρχή
Αντιχριστιανισμός και Απολογητές - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

3. Αντιχριστιανισμός και Απολογητές Πατέρες

Διδάσκων: π. Δημήτριος Κουτσούρης
Η επίθεση κατά της Εκκλησίας από τον Κέλσο και τους εθνικούς φιλοσόφους. Οι απαντήσεις των Απολογητών προς εθνικούς και Ιουδαίους. Ιουστίνος ο Μάρτυς: βίος και θεολογία.

4. Εκκλησία της Μικράς Ασίας: Μελίτων Σάρδεων, Ειρηναίος Λυών

Διδάσκων: π. Δημήτριος Κουτσούρης
Τα πρόσωπα των Μικρασιατών Θεολόγων: από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στον Ειρηναίο Λυών. Η θεολογία της εν Χριστώ ανακεφαλαιώσεως των πάντων.

Εκκλησία της Μ. Ασίας: Πολύκαρπος Σμύρνης, Ειρηναίος Λυών, Μελίτων Σάρδεων - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή
Γνωστικίζων Χριστιανισμός: Αμμώνιος, Κλήμης Αλεξανδρείας, Ωριγένης - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

5. Γνωστικίζων Χριστιανισμός: Κλήμης και Ωριγένης Αλεξανδρείας

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Ο βίος και η θεολογία των δύο μεγάλων προσώπων της Αλεξανδρινής Θεολογικής σκέψης. Τα θεμέλια της θεολογικής Σχολής Αλεξανδρείας.

6. Εκκλησία της Ρώμης: Τερτυλλιανός, Νοβάτος, Ιππόλυτος Ρώμης

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Οι συγκρούσεις και τα προβλήματα στην Εκκλησία της Ρώμης τον 2ο και 3ο αιώνα. Η θεολογία του Τερτυλλιανού και του Ιππολύτου και η κακοδοξία του τροπικού Μοναρχιανισμού.

Εκκλησία της Ρώμης: Τερτυλλιανός, Ιππόλυτος, Ζεφυρίνος, Κάλλιστος & Μοναρχιανισμός - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή
Εκκλησία της Β. Αφρικής: Καρθαγένη & Αλεξάνδρεια - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

7. Εκκλησία της Β. Αφρικής: Κυπριανός Καρθαγένης & Διονύσιος Αλεξανδρείας

Διδάσκων: π. Γρηγόριος Αντωνιάδης
Οι δύο μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι του 3ου αιώνα. Ο βίος και η θεολογία του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Διονυσίου και η αντιμετώπιση των αιρέσεων.

8. Η αίρεση του Αρείου

Διδάσκων: π. Ιωσήφ Κουτσούρης
Η μεγάλη αίρεση του Αρείου. Η ανάπτυξή της στην Αλεξάνδρεια και η καταπολέμηση από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας και την τοπική Σύνοδο.

Αρειανισμός: Άρειος, Ευσέβιος Καισαρείας & Αλέξανδρος Αλεξανδρείας - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή
Α' Οικουμενική Σύνοδος και Μέγας Αθανάσιος - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

9. Α' Οικουμενική Σύνοδος και Μέγας Αθανάσιος

Διδάσκων: π. Γρηγόριος Αντωνιάδης
Η σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου για την αντιμετώπιση του Αρείου. Η θεολογία της Συνόδου και η επέκτασή της από τη θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου.

10. Μέγας Αθανάσιος: βίος και θεολογία

Διδάσκων: π. Γρηγόριος Αντωνιάδης
Η προσωπικότητα του Μεγάλου Αθανασίου. Ο βίος του και η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Η θεολογία του Περί ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

Η θεολογική παράδοση του Μ. Αθανασίου - Σεμινάριο Πατρολογίας Απαρχή

Διδάσκοντες

π. Γρηγόριος Αντωνιάδης - Απαρχή - Θεολογικό Σεμινάριο

π. Γρηγόριος Αντωνιάδης

υπ. Διδάκτωρ, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

π. Δημήτριος Κουτσούρης - Σεμινάριο Θεολογίας

π. Δημήτριος Κουτσούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών

π. Ιωσήφ Κουτσούρης - Σεμινάριο Θεολογίας

π. Ιωσήφ Κουτσούρης

υπ. Διδάκτωρ, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σημαντική επισήμανση:
Οι διδάσκοντες δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος από αυτά τα Σεμινάρια. Το κόστος παρακολούθησης καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα της Απαρχής για την πραγματοποίηση Σεμιναρίων, Συνεντεύξεων και άλλων δράσεων!

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 6981796208
Email: theology.aparchi@gmail.com