Ορθόδοξη μαρτυρία στη Δύση

Ηθική και Βιοηθική - Tristram Engelhardt - Απαρχή - Θεολογία

Παγκόσμια Ηθική και Βιοηθική με τον Tristram Engelhardt – Μέρος Β’

Ο ηθικός πλουραλισμός οδηγεί αναγκαστικά σε νομοθεσίες των κρατών, οι οποίες δεν βασίζονται σε κάποιον κοινό ηθικό άξονα (εφόσον υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί), αλλά βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα »
Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.