Λειτουργικά κείμενα

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια - Κοντάκιο Ακαθίστου Ύμνου - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια – Κοντάκιο Ακαθίστου Ύμνου

Πρωτότυπο Απόδοση στη Νεοελληνική Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος

Διαβάστε περισσότερα »
Δοξαστικό Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως - Λειτουργικά Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό Αίνων, Κυριακή της Σταυροπροσκηνύσεως

Πρωτότυπο Απόδοση στη Νεοελληνική Δόξα… Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’

Διαβάστε περισσότερα »
Καταβασίες Υπαπαντής - Απόδοση στη Νεοελληνική - Θεολογικός λόγος - Απαρχή

Καταβασίες Υπαπαντής – Νεοελληνική απόδοση

Καταβασίες Υπαπαντής Απόδοση στη Νεοελληνική Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσέ ποτε· ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι, καὶ θεαρέστως μέλποντι· ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα »
Απαρχή © 2021. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.