Λειτουργικά κείμενα

Καταβασίες Υπαπαντής - Απόδοση στη Νεοελληνική - Θεολογικός λόγος - Απαρχή

Καταβασίες Υπαπαντής – Νεοελληνική απόδοση

Καταβασίες Υπαπαντής Απόδοση στη Νεοελληνική Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσέ ποτε· ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι, καὶ θεαρέστως μέλποντι· ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα »
Την χείρα σου την αψαμένην - Δοξαστικό Θ' Ώρας Θεοφανείων - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Την χείρα σου την αψαμένην – Δοξαστικό Θ’ Ώρας Θεοφανείων

Δοξαστικό Απόδοση στη Νεοελληνική Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου μεθ᾽ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά,

Διαβάστε περισσότερα »
Αίμα και πυρ - Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων - Λειτουργική ζωή - Απαρχή - Κανόνας Χριστουγέννων

Αίμα και πυρ

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής μετά την του Χριστού γέννηση Πρωτότυπο Απόδοση στη Νεοελληνική Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ· αἷμα τὴν

Διαβάστε περισσότερα »
Απαρχή © 2021. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.