Λόγος εις τον Απόστολο Παύλο – π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης

Ο λόγος της Εκκλησίας, κατά τον Απόστολο Παύλο, δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση και δεν επιβεβαιώνεται από λογικά επιχειρήματα ή ορθολογισμό. Η κατανόηση του Θεού βασίζεται στη θεία αποκάλυψη και στις…

0 Comments