Ελληνισμός και Δύση – Πανιερ. Μητρ. Αχαΐας κ. Αθανάσιος

Στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη, ο ελληνισμός και η Δύση διαδραματίζουν έναν αξεδιάλυτο ρόλο. Μέσα από την ιστορική συνέχεια, έχει αναπτυχθεί μια λατινική κουλτούρα, η οποία διαπνέεται από τα ελληνικά ιδεώδη. Δεν μπορεί να εξεταστεί ο δυτικός πολιτισμός αγνοώντας την επίδραση του ελληνισμού. Ο δυτικός πολιτισμός, αν και πανίσχυρος, αντλεί τη φιλοσοφική και πνευματική του βάση από τον ελληνισμό.

Οι Έλληνες, μέσω της ταυτότητάς τους, αντικρίζουν τους άλλους λαούς και πολιτισμούς. Η κλασική ελληνική παιδεία και τα θρησκευτικά κείμενα ενσωματώθηκαν στη δυτική σκέψη, δημιουργώντας έναν διάλογο που διαρκεί αιώνες. Στον πυρήνα αυτής της σχέσης, αναγνωρίζεται ότι οι ελληνικές ρίζες δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθούν. Μέσα από τις κοινές αξίες και την αλληλοεκτίμηση, οικοδομείται ένας κόσμος που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Οι Έλληνες, εμπνευσμένοι από τις ρίζες τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κόσμου που σέβεται και εκτιμά τις ποικίλες πολιτιστικές εκφάνσεις.

Με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανάσιο