Εξομολόγηση: Το λουτρό αναγέννησης – Ιερομ. Νικήτας Παντοκρατορινός

Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ένα γεγονός μεγίστης σημασίας στην ζωή του χριστιανού. Πολλές φορές, όμως, υποσκάπτεται η αξία του αδίκως, καθώς οι εξομολογούμενοι δεν μπορούν να αντιληφθούν την εν Αγίω Πνεύματι μετάνοια και συγχώρεσή τους. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούν την εξομολόγηση ως κάτι διεκπεραιωτικό και καταλήγουν είτε να αποζητούν το μυστήριο διαδικαστικά, είτε καθόλου. Συχνό είναι και το να αναζητά κανείς την εξομολόγηση, αλλά όχι στα πλαίσια της εκκλησιαστικής παράδοσης. Αυτό συμβαίνει καθώς ο εγωιστής άνθρωπος αρνείται να ταπεινωθεί και να ζητήσει συγχώρεση από άλλον άνθρωπο (τον κληρικό).

Σκεπτόμενος έτσι όμως στην πραγματικότητα αρνείται και την ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του μυστηρίου: η μετάνοια και παράκληση για άφεση αμαρτιών, αλλά και το αίσθημα της ταπεινοφροσύνης που διακατέχει τον εξομολογούμενο, αφού κοινωνεί με την αέναη Αγάπη. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν την σημαντικότητα της εξομολόγησης και ας θυμηθούμε πως και εμείς σαν άλλος ληστής εξ-ομολογούμαστε τα παραπτώματά μας στον Κύριο, κερδίζοντας, έτσι, την αιώνια ζωή στην Βασιλεία του Θεού.

Με τον Ιερομ. Νικήτα Παντοκρατορινό


Εξομολόγηση: Το λουτρό αναγέννησης – Ιερομ. Νικήτας Παντοκρατορινός