Η διακονία φροντίδας των ηλικιωμένων – Θεοφ. Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος

Η διακονία των ηλικιωμένων, των προπατόρων μας, αποτελεί μια υποχρέωση και ιερό χρέος. Μέσα από τον μωσαϊκό νόμο “τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου”, αυτή η εντολή γίνεται σαφής και επιτακτική. Στη σύγχρονη, γρήγορη ζωή της πόλης, συχνά παραμελείται η φροντίδα των ηλικιωμένων από τα παιδιά τους, κάτι που απομακρύνει την οικογένεια από τη φυσική της κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, στις μέρες μας υπάρχουν στέγες ηλικιωμένων, τόσο από την πολιτεία, όσο και από την εκκλησία. Πολλές φορές, είναι προτιμότερο ένας ηλικιωμένος να ζει σε τέτοιες δομές, παρά μόνος του, όμως η ιδανικότερη κατάσταση είναι κοντά στην οικογένειά του.

Η παρουσία των παππούδων και γιαγιάδων κοντά στην οικογένεια δεν είναι μόνο ωφέλιμη για τους ίδιους, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να μιλούν και να συναναστρέφονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά ομορφαίνει και τη ζωή των νέων γενιών με την εμπειρία και την σοφία των παλαιότερων αλλά και την αγάπη τους. Αφιερώνοντας χρόνο για τη φροντίδα τους, τηρώντας την εντολή που μας δόθηκε, αναπαύοντια τόσο εκείνοι, όσο και εμείς.

Με τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Θεσπιών κ. Παύλο


Η διακονία φροντίδας των ηλικιωμένων – Θεοφ. Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος