Η Σύναξη των Αγίων Πατέρων – π. Άγγελος Ανθόπουλος

Την τελευταία Κυριακή πριν την Πεντηκοστή η Εκκλησία πας τιμάει την Σύναξη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου (του 325 μ.Χ.) της Νικαίας, κατά την οποία τριακόσιοι δεκαοχτώ Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ποίησαν Σύνοδο, λόγω του μεγάλου θέματος της αίρεσης του Αρείου και του κακοδόξου δόγματός του, σύμφωνα με το οποίο αναιρείται η θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Θεού Λόγου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Αυτή ήταν και η Σύνοδος η οποία καθιέρωσε το Σύμβολο της Νικαίας, που αποτέλεσε και την βάση του Συμβόλου της Πίστεώς μας, το γνωστό σε όλους «Πιστεύω». Η πίστη αυτών των Πατέρων, ήταν η πίστη της Εκκλησίας, σύμφωνη με την παράδοση και τη διδασκαλία του Κυρίου.

Με τον π. Άγγελο Ανθόπουλο, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου


Το βίντεο πλαισιώνει το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων «Τῶν ἀγίων Πατέρων ὁ χορός…»
σε ήχο πλ. δ’.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/TwrJh7mBf5E

Η Σύναξη των Αγίων Πατέρων – π. Άγγελος Ανθόπουλος