Κυριακή του Τυφλού – π. Δημήτριος Κουτσούρης

Την πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, η Εκκλησία μας "ποιεί μνείαν" της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού της Ιερουσαλήμ, ο οποίος «ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ», γεννήθηκε…

0 Comments