Παραδοσιακή αγιογραφία ή Εκκλησιαστική τέχνη

Η αγιογραφία στην παράδοση της εκκλησίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την λειτουργική πράξη. Ο αγιογράφος δημιουργεί ένα θρησκευτικό έργο και όχι μία απλή ζωγραφιά, η οποία εκφράζει τον ίδιο. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καταξιωμένος τόσο στα δόγματα της εκκλησίας, όσο και στις τεχνικές απόδοσής τους στην παράδοση της βυζαντινής αγιογραφίας. Ο καλλιτέχνης δεν θα πρέπει να ξεφεύγει από αυτή την παράδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πρωτοτυπήσει. Πάντοτε όμως, θα πρέπει να έχει στον νου του ότι το έργο του πρέπει να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας.

Με τον Ιερομόναχο Λουκά Ξενοφωντινό


Παραδοσιακή αγιογραφία ή Εκκλησιαστική τέχνη – Ιερομ. Λουκάς Ξενοφωντινός