«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη»

Η ιεραποστολή αποτελεί ένα συνεχές και αδιάκοπο έργο της Εκκλησίας, από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, την εποχή των μέσων και της παγκοσμιοποίησης των επικοινωνιών. Όπως σε όλα τα μέρη του κόσμου έχει φτάσει ο ευαγγελικός και αποστολικός λόγος, έτσι έχει φτάσει και στην Αφρική.

Η ύπαρξη των παραδοσιακών πολιτισμών σε αυτές τις περιοχές δεν πρέπει να σημαίνει ότι η ορθόδοξη παράδοση θα καταπατήσει αυτές τις παραδόσεις, όπως έχουν εμφανιστεί τέτοια παραδείγματα με άλλα δόγματα στο παρελθόν. Η Ορθοδοξία υπάρχει αναλλοίωτη σε αυτές τις περιοχές και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τον λόγο του Θεού να έρθουν σε κοινωνία και ίσως στο μέλλον να βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδας.

Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομο.


«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» – Θεοφ. Επίσκοπος Τολιάρας και Ν. Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος