«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη»

Η ιεραποστολή αποτελεί ένα συνεχές και αδιάκοπο έργο της Εκκλησίας, από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, την εποχή των μέσων και της παγκοσμιοποίησης των επικοινωνιών. Όπως σε όλα τα…

0 Comments