Συναξάρι Κυριακής του Πάσχα | Αφήγηση στη Νεοελληνική: Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρης

Σήμερα, την Αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, η εκκλησία μας εορτάζει την ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Η εκκλησία για την μέρα αυτή δεν επιλέγει την ανάγνωση κάποιου ευαγγελίου, το οποίο προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας αυτής. Αντιθέτως, την Κυριακή του Πάσχα διαβάζεται η αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο οποίο επισημαίνεται ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, σαρκώνεται: γίνεται άνθρωπος.

«ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. […] καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν.

«στην αρχή της δημιουργίας ήταν ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος ήταν πάντοτε με τον Θεό και ήταν ο ίδιος Θεός […] και ο Λόγος σαρκώθηκε και σκήνωσε μέσα μας»

Με την επιλογή αυτή, η εκκλησία μας προβάλλει την ενανθρώπιση του Θεού και την ένωση της θείας με την ανθρώπινη Φύση, διότι το γεγονός της Ανάστασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ενανθρώπισή Του. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο με την Ανάστασή Του σηματοδοτεί την νίκη κατά του θανάτου και την Σωτηρία δια μέσου αυτής όλου του κόσμου.

Χριστός Ανέστη!

Επιλογή κειμένων και απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή Αφήγηση: Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρης