Ἀνάνηψον κράζουσα 

Η παραβολή των δέκα παρθένων, είναι μία ευαγγελική περικοπή με πλήθος θεολογικών μηνυμάτων. Όπως αναφέρεται οι παρθένες, παρ΄ όλο που αγρυπνούσαν και προετοιμαζόντουσαν για τον Νυμφίο, εκείνος έφτασε σε ανύποπτο χρόνο και έτσι άλλες ήταν άριστα προετοιμασμένες και άλλες ζητούσαν από τις υπόλοιπες αυτά που τους έλειπαν. Εδώ φαίνεται η αξία της εγρήγορσης. Όπως ακριβώς οι παρθένες έτσι και ο χριστιανός οφείλει να επαγρυπνεί για τον ερχομό του Κυρίου του. Να βρίσκεται σε πνευματική ετοιμότητα. Καθώς ο Θεός έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Έτσι οι, εν προκειμένω, αξίες της εγρήγορσης, της μετάνοιας (που η τελευταία είναι προέκταση της πρώτης ουσιαστικά) και της φιλευσπλαχνίας, θα μας οδηγήσουν στο νυμφώνα του Κυρίου, την Αιώνιο Ζωή.

Ἀνάνηψον κράζουσα, με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση, ηγoύμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Αττικής