Η πορεία προς το Πάθος | Μεγάλη Τρίτη

Ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης (των δέκα παρθένων) τελείται το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας. Εορτάζουμε και ενθυμούμαστε τις παραβολές του Χριστού, που μιλούσε για τις δέκα παρθένες (Ματθ. 25,1-13), αλλά και την παραβολή των δέκα ταλάντων (Ματθ, 25,14-30). Το θεολογικό νόημα των προαναφερθεισών παραβολών ταυτίζεται, καθώς αμφότερες είναι εσχατολογικής σημασίας. Επίσης, αυτό τονίζεται με την ευαγγελική περικοπή που αναγιγνώσκεται και αναφέρεται στην Κρίση και τα Έσχατα.

Με την παραβολή των δέκα παρθένων ο Κύριος και Θεός μας, υπογραμμίζει και μας προτρέπει να προνοούμε, να προετοιμαστούμε και να προσμένουμε τον ερχομό του Νυμφίου (του Χριστού). Ο Νυμφίος στην παραβολή θα έρθει σε απρόβλεπτο χρόνο «εν τω μέσω της νυκτός» και στον νυμφώνα του θα εισέλθουν οι προετοιμασμένες και οι φιλεύσπλαχνες. Έτσι, λοιπόν, αιφνιδιαστικά και ένδοξα θα έρθει ξανά ο Κύριος τη Δευτέρα Παρουσία και, σαν άλλες παρθένες, οφείλουμε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και κατάλληλα προετοιμασμένοι/ες με πνευματική ετοιμότητα για τον ερχομό Του. Γρηγορούντες, καταφέρνουμε και εισερχόμαστε στον δικό μας «νυμφώνα», τη Βασιλεία του Θεού.

Η πορεία προς το Πάθος / Μεγάλη Τρίτη, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο