Ευαγγέλιο: Ιστορική διήγηση ή συμβολικό κείμενο;

Η μετάφραση και η ερμηνεία των γραφών, ανά τους αιώνες, υπήρξε επίκεντρο διαβουλεύσεων στην χριστιανική εκκλησία. Άλλοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν με δικό τους τρόπο τα των γραφών και άλλοι επηρεάστηκαν άμεσα από τους Άγιους Πατέρες. Η ορθή μετάφραση και ερμηνεία των γραφών και πιο συγκεκριμένα των Ευαγγελίων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της Αλήθειας του Θεού. Οι παρερμηνείες, ωστόσο, και οι παραφράσεις που έγιναν (και γίνονται) στις Γραφές δημιούργησαν αιρετικές κακοδοξίες, αναστάτωσαν την εκκλησία και οδήγησαν στην πλάνη χιλιάδες χριστιανούς. Συνεπώς, Οι Θεοφόροι Πατέρες αρχικώς κατέγραψαν τη θεόπνευστη Αλήθεια, έπειτα ερμήνευσαν το θεολογικό μήνυμα και το δίδασκαν εν εκκλησίαις. Διαμέσου, λοιπόν, της Ορθοδόξου Παραδόσεως και εντός της εν Χριστώ Εκκλησίας διαφυλάσσεται το ζωηφόρο μήνυμα του Ευαγγελίου και επικουρεί στην σωτηρία μας

Ευαγγέλιο: Ιστορική διήγηση ή συμβολικό κείμενο; με τον π. Νεκτάριο Καρσιώτη, ιεροκήρυκα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.