Αυθυπέρβαση: Νίτσε και Χριστιανισμός

Πολλές φορές η σύγχρονη φιλοσοφία χρησιμοποιεί όρους, που είναι άμεσα επηρεασμένοι από τη Χριστιανική Παράδοση. Παράδειγμα αυτού αποτελεί και ο όρος «αυθυπέρβαση», που σύμφωνα με αυτόν, ο άνθρωπος δύναται να υπερβεί τον εαυτό του (να τον καταξιώσει) και να οδηγηθεί σε κάτι άλλο. Στην Ορθόδοξη παράδοση αυτό μας παρουσιάζεται με τους όρους κατ ΄ εικόνα και καθ ΄ ομοίωσιν, κατά τους οποίους ο άνθρωπος εν δυνάμει, – με την ορθή χρήση του αυτεξουσίου –γίνεται κοινωνός της του Θεού ενέργειας. Τελειώνει, δηλαδή, τη φύση του και φέρει εις πέρας τον αυτοσκοπό του. Ωστόσο η καίρια διαφορά, του εν λόγω όρου μεταξύ θεολογίας – φιλοσοφίας, αποτελεί το γεγονός πως στη θεολογία ο άνθρωπος μόνο συν Θεώ καταφέρνει να φτάσει στην αυθυπέρβαση, ενώ στη φιλοσοφία ο άνθρωπος επιχειρεί να το καταφέρει ατομικά. Κάλλιστα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν όροι στη φιλοσοφία, που ερμηνεύονται Ορθοδόξως και επικουρούν τη θεολογική επιστήμη, ως προς την περαιτέρω κατανόηση της αληθείας (όσο αυτή είναι δυνατή) του άχρονου Τριαδικού Θεού

Αυθυπέρβαση: Νίτσε και Χριστιανισμός – κ. Διονύσιος Σκλήρης