ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Ὄψις ἜνΘεος…» – Ι. Μ. Παντοκράτορος Αγίου Όρους

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος σᾶς προσκαλεῖ στὴν παρουσίαση τῆς πρόσφατης ἔκδοσης τῶν κτητορικῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Καθολικοῦ μὲ τίτλο:

«Ὄψις Ἔνθεος. Ἡ ὑπέρβαση τοῦ κλασικισμοῦ στὶς Παλαιολόγιες τοιχογραφίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους»

Mὲ τὴν ἐπιστημονικὴ συμβολὴ τῶν συγγραφέων κ. Ἀθανασίου Σέμογλου (καθηγ. Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ ΑΠΘ) καὶ κ. Φαίδωνος Χατζηαντωνίου (ἀρχιτέκτονος – ἀναστηλωτῆ) στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Μεγάρου τῆς Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας στὴν ὁδὸ Πανεπιστημίου 22, τὴν Δευτέρα 4 Μαρτίου στὶς 6 μ.μ. Μετὰ τὴν εἰσαγωγικὴ τοποθέτηση τοῦ ὁμοτίμου Διευθυντοῦ Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε. κ. Κρίτωνος Χρυσοχοΐδη γιὰ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς θά ἀκολουθήσει ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὸν κ. Μιλτιάδη Πολυβίου (ἀρχιτέκτονα ἀναστηλωτή), τὴν κα Σοφία Καλοπίση (ὁμότιμη καθηγήτρια Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης ΕΚΠΑ) καὶ τὸν Ἱερομ. Λουκᾶ Ξενοφωντινό. Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσῃ ὁ πρώην Ὑπουργὸς κ. Πέτρος Εὐθυμίου ἐνῶ στὸ τέλος θὰ ἀκολουθήσει συζήτηση. Μετὰ πολλῶν εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Ὄψις ἜνΘεος…» – Ι. Μ. Παντοκράτορος Αγίου Όρους