Εσχατολογία ή Εκκοσμίκευση;

Ο σύγχρονος χριστιανός, αν και επηρεασμένος πολυεπίπεδα από την φύση του μοντέρνου τρόπου ζωής, γνωρίζει πως η ενεργή συμμετοχή του στα μυστήρια της εκκλησίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωτηρία του. Αυτό όμως που αγνοεί -άλλοτε εκούσια και άλλοτε ακούσια- είναι πως στο σωτηριολογικό μήνυμα του ευαγγελίου ενυπάρχει η εσχατολογική διδασκαλία. Δηλαδή η αναμονή των Εσχάτων. Αυτή πολλάκις παρερμηνεύεται ως κάτι φοβερό, ενώ στην πραγματικότητα σηματοδοτεί την Βασιλεία του Θεού, όπως αναφέρεται και στο Σύμβολο της Πίστεως.

Ο πεπερασμένος νους του ατόμου, οι εκκοσμικευμένες αντιλήψεις των πιστών, αλλά και η έλλειψη δογματικής διδασκαλίας καθιστούν αδύνατη την κατανόηση της ενδόξου και Δευτέρας Παρουσίας. Μόνο εν εκκλησίαις ο χριστιανός βιώνει και θα βιώνει τα έσχατα. Συνεπώς, παρά το γεγονός της διαβίωσης των ανθρώπων σε παθογόνες κοινωνίες, που γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων, ο χριστιανός οφείλει να ορίσει ως προτεραιότητα την επιδίωξη του βιώματος και της κοινωνίας με την Βασιλεία της Τρισυποστάτου Θεότητος και ως δευτερευούσης σημασίας την ζωή του κόσμου τούτου

Εσχατολογία ή Εκκοσμίκευση; με τον κ. Γεώργιο Φίλια, καθηγητή του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών