Πολιτική και θεολογία

Το γεγονός της σαρκώσεως του Υιού και εν γένει η πορεία Του επί της γης στο χρονοδιάγραμμα της ιστορίας, αποτελεί τη σημαντικότερη στιγμή της ανθρωπότητας επηρεάζοντάς την ολοκληρωτικά και ανεπανάληπτα. Ο Θεός έγινε το σημείο αναφοράς της ζωής του ανθρώπου. Χώρισε την ιστορία σε προ Χριστού και μετά Χριστόν και άλλαξε οριστικά τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Έκτοτε ο ρους των πάντων «αναβαπτίστηκε» εν Αγίω Πνεύματι και η ολιστική Θεολογική προσέγγιση μεταμόρφωσε τον τρόπο ερμηνείας και κατανόησης των -έως τότε-δεδομένων καταστάσεων του πολιτικού βίου του ατόμου.

Η Θεολογία επηρέασε κομβικά και την παθογόνα πολιτική ζωή, της έδωσε σωτηριολογική χροιά ελαττώνοντας τον συμφεροντολογικό χαρακτήρα, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Έτσι λοιπόν, όταν η εξουσία ενεργούσε συν Θεώ, αντιμετώπιζε τους ανθρώπους πιο φιλάνθρωπα και δεν απέβλεπε στα συμφέροντα των λίγων (πράγμα δεδομένο πριν την έλευση του Κυρίου). Αντλούσε από τα Έσχατα, από τη Βασιλεία των Ουρανών

Πολιτική και Θεολογία – κ. Διονύσιος Σκλήρης