Η ανακαίνιση της Εβραϊκής λατρείας

Η εβραϊκή λατρεία αποτελεί μια μακραίωνη παράδοση που εξακολουθεί να υφίσταται έως και σήμερα. Οι βασικές αρχές που διακατέχουν την μονοθεϊστική θρησκεία του ιουδαϊσμού, βασίζονται εν ολίγοις στην πίστη της παντοδυναμίας του ενός και μόνο Θεού και μεταξύ άλλων στον Νόμο του Μωυσέως. Η Τορά (Πεντάτευχος) κυριολεκτικά σημαίνει Νόμος, αποτελεί το ιερό βιβλίο των εβραίων και εκεί καταγράφονται παραδοσιακά και οι δέκα κανόνες του Θεού προς τον Μωυσή. Αυτό συνιστά καίριο χαρακτηριστικό της εβραϊκής λατρείας, αφού βάσει αυτού η λατρεία των πιστών απέκτησε ένα ύφος πελατειακής σχέσης με τον Θεό(!) Εφόσον τηρούσαν τις εντολές Του κατά γράμμα θα ήταν και μακάριοι, ασχέτως αν ο απώτερος σκοπός της ίδιας της ενέργειας ήταν το θεαθήναι.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όντας ο ίδιος τυπικός εβραίος, δεν σαρκώθηκε για να ακυρώσει το Νόμο του Μωυσέως, απεναντίας «ήρθε» να ανακαινίσει τον Νόμο προς σωτηρίαν ανθρώπου. Έτσι, η άρρηκτη σχέση μεταξύ Παλαιάς – Καινής Διαθήκης διατυπώνεται και στην χριστιανική παράδοση, καθώς η Ορθόδοξη Λατρεία ενέχει στοιχεία της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζοντας όχι μόνο το σωτηριολογικό τους περιεχόμενο, αλλά και προμηνύοντας την Ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Η ανακαίνιση της Εβραϊκής λατρείας, Με τον κ. Γεώργιο Φίλια, καθηγητή του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών