Γιατί υφίσταται ο θάνατος;

Ο Σαρκωμένος Λόγος με τον Θάνατο και την Ανάστασή Του καταδυνάστευσε την εξουσία του ίδιου του θανάτου, ελευθερώνοντας τους ζώντας αλλά και τους τεθνεώτας από τα δεσμά της ακοινωνησίας με τη Ζωή. Ο θάνατος στην πραγματικότητα υπηρετεί. Υπ-άρχει (δεν κυριαρχεί δηλ.) στην ζωή του ενάρετου Χριστιανού.

Ο πιστός κοιμάται και αναπαύεται εν αναμονή της Δευτέρας και ενδόξου Παρουσίας, συμμετέχοντας στο χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης, όπου θα βρίσκεται σε τέλεια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί όμως μετά το γεγονός της Ανάστασης ο άνθρωπος «γεύεται» τον θάνατο; Διότι το αναπόφευκτο συμβάν της φθαρτότητας αποτελεί προϋπόθεση για την τελείωση του χριστιανού, καθώς με αυτόν τον τρόπο ακολουθεί τα βήματα του Κυρίου μας και ολοκληρώνεται στο «καθ’ομοίωσιν».

Γιατί υφίσταται ο θάνατος; – Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου