Οφείλω υπακοή στην εκκλησία;

Στο πέρασμα της ιστορίας η εν Χριστώ εκκλησία αποδείχθηκε η μόνη έγκυρος πηγή διαφύλαξης της θεολογικής Αλήθειας και μόνο διαμέσου αυτής διαιωνίζεται η ορθόδοξη παράδοση και το Σωτηριολογικό μήνυμα. Ομόφωνα οι πατέρες μαρτυρούσαν την αγιότητα της εκκλησίας και ότι μόνο μέσω των μυστηρίων αυτής ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει το Άκτιστο και να πλησιάσει το καθ’ομοίωσιν. Αναφέρει ο Άγιος Κυπριανός Καρθαγένης, «Extra Ecclesiam nulla salus (εκτός εκκλησίας, δεν υπάρχει σωτηρία)». Η άποψη αυτή διαφαίνεται ήδη από το Ευαγγέλιο, καθώς ο ίδιος ο Χριστός παροτρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν των ακτίστων δώρων Του (Θεία Ευχαριστία) και ότι όποιος δεν κοινωνεί αυτών δεν απολαμβάνει της Σωτηρίας.

Αυτοί που κατηγορούν την εκκλησία ως και αιρετική βρίσκονται σε βαθύτατη πλάνη -καθώς βολεύει την οντολογία τους- αφού τέτοια καταδικαστέα ζητήματα αντιμετωπίζονται στους κόλπους της εκκλησίας μόνο εν Αγίω Πνεύματι και εν Συνόδω. Συνεπώς οφείλουμε την πίστη μας στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ορθή κρίση των κακοδοξιών που ελλοχεύουν, με θεολογικό πάντα γνώμονα.

Με τον κ. Απόστολο Νικολαΐδη, Ομότιμο Καθηγητή της Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ.