Η αγκαλιά της Δύσης στην Ορθοδοξία

Δικαίως θα θεωρούσε κανείς ότι οι διαφορές μεταξύ του ορθόδοξου και ελληνικού τρόπου σκέψης και του αντίστοιχου αγγλικού είναι εμφανής και ότι το χάσμα το οποίο ενώνει αυτές τις δύο κοσμοθεωρίες είναι χαώδες. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε την φιλανθρωπία η οποία ενυπάρχει σε κάθε λαό και η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στον αγγλικό τρόπο.

Η φιλανθρωπία αυτή, όπως εκφράζεται σε κοινωνικό επίπεδο μέσω της δωρεάν ιατρικής μέριμνας αλλά και ιστορικά στο παρελθόν μέσω επιδομάτων μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από παράδειγμα για τη σωστή βοήθεια του κράτους προς τους πολίτες σε ώρα ανάγκης, αποτελεί και σπουδαίο παράδειγμα για εμάς, να προσπαθήσουμε να κάνουμε την φιλανθρωπία τρόπο ζωής και αυτοσκοπό, χωρίς την αναμονή για ανταπόδοση

Η αγκαλιά της Δύσης στην Ορθοδοξία ,με τον αρχιμανδρίτη Ζαχαρία Ζάχαρου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου του Έσσεξ.