Προσεγγίζεται ορθά η Παλαιά Διαθήκη σήμερα; 

Ήδη από τα πρώιμα χρόνια της εκκλησίας διαφαίνεται η σημαντικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς οι Άγιοι Πατέρες όχι μόνο κατείχαν βαθύνοια στα εν προκειμένω, αλλά ουκ ολίγες φόρες αναφέρονταν και στα γεγονότα αυτής. Πειστήριο άλλωστε υφίσταται η ίδια η παράδοση της εκκλησιάς, αφού το λειτουργικό της γίγνεσθαι αποτελείται από πλήθος αναφορών στα γεγραμμένα της Παλαιάς Διαθήκης.

Στο πέρασμα των χρόνων η εμβάθυνση στην Παλαιά Διαθήκη δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για τον μέσο χριστιανό, απεναντίας επικράτησε η θεώρηση πως η ανάγνωση της Καινής Διαθήκης είναι κάτι παραπάνω από αρκετή. Αυτή η άποψη διατηρείται έως και σήμερα δημιουργώντας παρερμηνείες στα εδάφια της Αγίας Γραφής, λόγω της επιδερμικής γνώσης αυτής από τους πιστούς. Τέλος η λανθασμένη προσέγγιση της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί ένα σύνηθες ατόπημα, καθώς η κατανόηση της είναι a priori πολυπαραγοντική και απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ορθή ερμηνεία της, στην οποία δεν επενδύεται η πρέπουσα προσοχή και ο κατάλληλος χρόνος

Κοντολογίς, η Παλαιά Διαθήκη διαθέτει πολυσήμαντα μηνύματα απαραίτητα για την κατανόηση της Ορθοδόξου Θεολογίας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να υποσκάπτεται η αξίας της σαν να επρόκειτο για βιβλίο δευτέρας διαλογής

Προσεγγίζεται ορθά η Παλαιά Διαθήκη σήμερα; – κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης