Χριστός και άνθρωπος· Το μυστήριο της Σάρκωσης του Θεού Λόγου

Το Μυστήριο της Σάρκωσης του Θεού Λόγου, κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αποτελεί τη μοναδική απάντηση που μπορεί να δοθεί στο μυστήριο του ανθρώπου. Μόνο εκεί μπορεί ο άνθρωπος να δει την ολοκλήρωσή του, μόνο από εκεί μπορεί να αντλήσει νόημα και ζωή

Τα Χριστούγεννα είναι η εορτή της Σάρκωσης, αλλά και η εορτή της Ταπείνωσης. Ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος. Ο ανώτατος κατεβαίνει στα μέτρα του κατώτερου, ο Ουράνιος γίνεται επίγειος. Ο Χριστός αδειάζει, κενούται, ταπειώνεται, προσλαμβάνει την κτιστή φύση παραμένοντας όμως συγχρόνως ο Θεός, ο Παντοκράτωρ, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος

Η Σάρκωση του Θεού γίνεται εν τόπω και εν χρόνω, όμως εκτείνεται σε όλη την αιωνιότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας μιλά για το “τώρα”. «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου…». Η πραγματικότητα της Σάρκωσης αφορά κάθε στιγμή, αποτελεί ένα διαρκώς αποκαλυπτόμενο μυστήριο, το οποίο «μεταμορφώνει» την ίδια την έννοια του χρόνου και μας εισάγει στον εσχατολογικό χρόνο, στον «χρόνο» του Θεού.

Χριστός και άνθρωπος· Το μυστήριο της Σάρκωσης του Θεού Λόγου, Απαρχή