Θεοκρατία, το ιδανικό πολιτικό καθεστώς;

Η θεολογία ανέκαθεν υπήρχε σημείο αναφοράς για το σύνολο των χριστιανών. Με βάση αυτήν, οι πιστοί πορεύονται στην ζωή τους, καθώς η ορθόδοξη διδασκαλία αναπτύσσει τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς ακόμα και τις ενέργειες τους. Ουκ ολίγες φόρες στον ρου της ιστορίας, ο χριστιανός κλήθηκε να τοποθετηθεί για καταστάσεις, που είτε αδικούσαν τον ίδιο είτε κάποιον συνάνθρωπό του. Είναι λοιπόν εμφανέστατο πως η θεολογία συσχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα του ανθρώπου, σε οποιοδήποτε χωροχρονικό πλαίσιο και αν τοποθετηθεί. Μόνο υπ’ αυτήν την έννοια η θεολογία καθίσταται «πολιτική». Θεωρείται πλήρως αθεολόγητο, οι χριστιανικές άξιες να εξυπηρετούν πολιτικές δοξασίες και συμφέροντα.

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η θεοκρατία είναι ένα αντιχριστιανικό καθεστώς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί οποιοδήποτε δόγμα σε ανθρώπους κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν του ίδιου του τριαδικού Θεού. Άλλωστε αυτό θα σήμαινε την κατάλυση του αυτεξουσίου του ανθρώπου! Επομένως, η θεοκρατία είναι ένα κομματικό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί ανά την οικούμενη τα εκάστοτε πολιτεύματα και μόνο, τα όποια μάλιστα έρχονται σε ρήξη με την χριστιανική πίστη και διδασκαλία

Θεοκρατία, το ιδανικό πολιτικό καθεστώς; – κ. Θανάσης Παπαθανασίου, αναπληρωτή καθηγητή στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών