Αγία Γραφή και επιστημονικότητα

Είναι γεγονός ότι η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ανέκαθεν αποτελούσε μείζονα προβληματισμό στους θεολογικούς κύκλους. Ήδη, από πολύ νωρίς υπήρχαν προσκόμματα στην εμβάθυνση επί του θέματος, αφού ο τρόπος όπου προσεγγίζονταν τα γεγραμμένα της Βίβλου, δεν διέπονταν από επιστημονικότητα. Απεναντίας, ουκ ολίγες φορές, οι ερμηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονταν, δεν ελάμβαναν υπόψιν το χωροχρονικό και πολιτισμικό πλαίσιο, οδηγούμενοι έτσι σε αβλεψίες χωρίς ενδιαφέρον για την θεολογική επιστήμη.

Αναμφίβολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως, η δυνατότητα της διεπιστημονικής έρευνας σε μείζονα ζητήματα όπως είναι η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι κρίσιμη και έχει πολυεπίπεδη σημασία. Επομένως, η ένταξη της μεθοδολογικής προσέγγισης σε ερμηνείες της Αγίας Γραφής υπήρξε, opinio communis, φωστήρας για την εκπόνηση ορθών θεολογικών ερμηνειών και συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θείου μηνύματος.

Απόσπασμα από σεμινάριο στους χώρους της Απαρχής

Αγία Γραφή και επιστημονικότητα – π. Ιάκωβος Κανάκης