Ο Χριστός και ο ανύπαρκτος άνθρωπος – κ. Διονύσιος Σκλήρης

Η δράση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, με αποκορύφωμα την Ανάστασή του με την οποία για εμάς «ξεκλειδώθηκε» η αιώνια ζωή, είναι λυτρωτική για τον άνθρωπο καθολικά. Το μήνυμα του Κυρίου μας, για πρώτη φορά ίσως, απευθύνεται όχι μόνο στους δίκαιους, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι στα δικά μας μάτια δεν είναι κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού. Ή όπως μας μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «ου χρείαν έχουσιν οι υγιαίνοντες ιατρού, αλλ οἱ κακώς έχοντες· ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».

Αυτοί οι άνθρωποι, οι ανύπαρκτοι, ίσως, στην δική μας συνείδηση αποτελούν για τον ίδιο το Χριστό τα πρόβατα τα οποία θα οδηγηθούν μέσα από Αυτόν στην σωτηρία. Ο ανύπαρκτος άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της αιώνιας ζωής, και ο μέχρι τώρα αμαρτωλός μπορεί να γίνει λαμπάδα που φέρει πάνω της το φως του μηνύματος της Ανάστασης, όπως ακριβώς το βιώνουν οι άγιοι, από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι και σήμερα.

Με τον κ. Διονύσιο Σκλήρη, θεολόγο και συγγραφέα.