Έρευνες και προβληματισμοί για την θρησκευτικότητα των νέων

Με τον κ. Σωτήρη Κόλλια, θεολόγο και εκπαιδευτικό.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί -ειδικά μέσα από έρευνες και δημοσκοπήσεις- μια δραματική μείωση στο ενδιαφέρον των νεότερων ανθρώπων στα θέματα της Εκκλησίας, την συμμετοχή στα μυστήριά της και γενικότερα την συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες. Εξαίρεση δεν αποτελεί και η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πώς μπορεί στη σημερινή εποχή, της πληροφορίας και της τεχνολογικής διασύνδεσης η Εκκλησίας μας, που βασίζεται στην ένωση των ανθρώπων σε ένα κοινό Σώμα, να δεχθεί και να κατηχήσει τους νεαρούς και να τους προσφέρει φιλανθρώπως τα δώρα της ζωής μέσα στην Εκκλησία, όχι με πίεση ή προσηλυτισμό αλλά με αγάπη και στοργή, πράγματα που δυστυχώς λείπουν από την κοινωνική ζωή του κόσμου, πέρα από την Εκκλησία.


Έρευνες και προβληματισμοί για την θρησκευτικότητα των νέων – κ. Σωτήρης Κόλλιας