Από την κάθαρση στην θέωση

Με τον κ. Διονύσιο Σκλήρη, θεολόγο και συγγραφέα.

Η πορεία από την κάθαρση του ανθρώπου μέχρι και τη θέωση είναι μια μακρά διαδικασία η οποία, φυσικά, δεν είναι απλή ή εύκολη. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, πλήθος αγίων ήρθαν σε επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας τους και προσπάθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να φτάσουν κοντά στον Θεό και να επιστρέψουν στην κατάσταση στην οποία μας έπλασε ο Θεός.

Μέσα από αυτή τη μακρά διαδικασία ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση, στη κοινωνία με τον Θεό, ο Οποίος του δόθηκε ολόκληρος μέσα από την Σάρκωσή Του, το Πάθος και την Ανάστασή Του. Μέσα από την Εκκλησία ο άνθρωπος μπορεί να γίνει μέλος του Σώματος του Χριστού και μέσα από αυτό το Σώμα να φτάσει πιο κοντά στη θέωση, ακολουθώντας πάντοτε τον λόγο του Θεού και την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.


Από την κάθαρση στην θέωση – κ. Διονύσιος Σκλήρης