«Το ύφος των ματιών αντανακλά στην αιωνιότητα»

Με τον π. Σταμάτιο Σκλήρη, θεολόγο, αγιογράφο και ιατρό.

Στην τέχνη της αγιογραφίας, ο καλλιτέχνης δεν προσπαθεί απλά να αποδώσει με πιστό τρόπο ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση με ένα είδος εικονογράφησης, αλλά προσπαθεί μέσα από την απόδοση αυτή να μεταδώσει ένα βαθύτερο μήνυμα. Αυτό το βαθύτερο μήνυμα δεν είναι άλλο από το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως, μέσω της οποίας μας δόθηκε και εμάς η δυνατότητα να νικήσουμε τον θάνατο.

Η καλλιτεχνική απόδοση αυτή έχει ως κεντρικό σημείο τα μάτια του αποδιδόμενου αγίου ή της αγίας, τα οποία πάντοτε λαμπρά, δεν αποδίδουν θλίψη, θρήνο ή πόνο για τα δεινά στα οποία εκείνη την στιγμή υποβάλλεται ο άγιος, αλλά την χαρά, αφού, όπως μας αποδίδουν και πολλά συναξάρια, οι άγιοι της Εκκλησίας μας έβλεπαν το μαρτύριο ως την ταχύτερη συνάντηση με τον Κύριο.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική Itai Armon – Postcard from the Black Sea

«Το ύφος των ματιών αντανακλά στην αιωνιότητα» – π. Σταμάτιος Σκλήρης