Η έλλειψη προτύπων στην οικογένεια

Με τον π. Σταύρο Κοφινά, συντονιστή του Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας.

Ένα ζήτημα των ημερών μας που έρχεται συνεχώς στο κοινωνικό προσκήνιο είναι η έλλειψη προτύπων στην διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των παιδιών. Είναι δύσκολο, στην σύγχρονη εποχή, η ανατροφή των παιδιών να γίνεται με χριστοκεντρικό πάντοτε χαρακτήρα, καθώς η εκπαίδευση πλέον περιστρέφεται περισσότερο γύρω από την ανθρωποκεντρική ιδεολογία.

Αυτό δεν αποτρέπει όμως τις οικογένειες, και τους γονείς ειδικότερα, έμπρακτα να αποτελούν παραδείγματα χριστιανικού βίου για τα παιδιά τους, καθώς μέσα από τον βίο τους θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα στερεωθεί το παιδί τους στα πρώτα βήματα της ζωής του. Γίνεται έτσι σαφής η ανάγκη για ουσιαστική διαπαιδαγώγηση προς τα παιδιά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, πέρα από κανονιστικούς τρόπους διαπαιδαγώγησης και ανατροφής και μέσα από ένα ζωντανό παράδειγμα αγιότητας στο πρόσωπο των γονιών τους, ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορέσουν και αυτά να ακολουθήσουν.


Η έλλειψη προτύπων στην οικογένεια – π. Σταύρος Κοφινάς