Η ιεροσύνη του κλήρου και του λαού

Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Χαλίλ, κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Μπαλαμάντ.

Στην Εκκλησία μας η ιεροσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Χριστού, το πάθος Του και την Ανάστασή Του. Όλοι οι άνθρωποι μετά την Ανάσταση του Χριστού «υψώνονται» πλέον και μπορούν να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών και να γίνουν μέτοχοι των μυστηρίων του Θεού.

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μετέχουν σε αυτά τα ιερά μυστήρια και έτσι κατά έναν τρόπο και εμείς μετέχουμε και στην ιεροσύνη, η οποία όμως μόνο μέσω του Χριστού έχει πραγματική δύναμη και νόημα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να συμμετέχουμε στην ιεροσύνη σε κάποιο επίπεδο και με αυτό τον τρόπο να αγιασθούμε, ως μέλη της κοινωνίας του Χριστού.


Η ιεροσύνη του κλήρου και του λαού – Αρχιμ. Ιάκωβος Χαλίλ