Read more about the article Απόστολος Κυριακής 20.8.2023
Απόστολος Κυριακής 20.8.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 20.8.2023

Ἡ μετά τήν ἐορτήν - Κορ. Α' 9, 2-12 Προκείμενον. Ἦχος β΄Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος. «Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα…

0 Comments
Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 20.8.2023
Ευαγγέλιο Κυριακής 20.8.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 20.8.2023

Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου, ἡ μετά τήν έορτήν - Μτθ. 18.23-35 «Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;» Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· Ωμοιώθη…

0 Comments