Η Κοίμηση της Θεοτόκου

«Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέκρωσις ἄφθορος…» Όταν έφτασε ο καιρός η Θεομήτωρ να αποχωριστεί αυτόν τον κόσμο, σύσσωμος ο κόσμος της Εκκλησίας μας, μέσω των Αποστόλων και των μαθητών αυτών, στάθηκε δίπλα της. Με την Κοίμησή της όμως δεν νεκρώθηκε όπως το ήθελε η αρχαία παράδοση, ούτε η ψυχή της αποχωρίστηκε το σώμα της, αλλά πλήρως ανελήφθη στους ουρανούς από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό

Η Παναγία μας δεν γνώρισε τον θάνατο, αφού βρισκόταν πάντα δίπλα στην αιώνια Ζωή, αυτή που προσφέρεται απλόχερα από τον Κύριό μας, σε όλους όσους είναι ικανοί και πρόθυμοι να την δεχθούν. Και ποιός άλλος θα ήταν πιο πρόθυμος να δεχθεί την αιώνια ζωή από την γυναίκα που δέχθηκε να φέρει εις πέρας το σχέδιο της θείας Οικονομίας με τη Γέννησή του Θεανθρώπου, την αειμακάριστο και παναμώμητο Θεοτόκο

Η Κοίμηση της Θεοτόκου – Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρης, υποψήφιος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.