Η διαφωνία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Με τον αρχιμανδρίτη Πορφύριο Φραγκάκο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος.

Η Εκκλησία μας δεν αποτελεί μια μονότονη και ομοιόμορφη καθ΄ όλα ένωση ανθρώπων, όπως συνήθως θεωρείται ότι είναι. Αποτελεί ένα ανοικτό σε συζήτηση Σώμα, το Σώμα του Χριστού. Απόδειξη αποτελεί και η διαφωνία μεταξύ των κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, Πέτρου και Παύλου, σχετικά με το αν οι νεοβαπτισθέντες εθνικοί Χριστιανοί έπρεπε ή όχι να υποβληθούν σε περιτομή, για να γίνουν μέλη του Σώματος της Εκκλησίας.

Αυτή η διαφωνία δεν υποδηλώνει σχίσμα ανάμεσα στην τάξη των Μαθητών, αλλά ένα κρίσιμο θέμα στο οποίο ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις και για οποίο τελικά λήφθηκε απόφαση η οποία ταιριάζει καλύτερα στο πραγματικό κήρυγμα του Ευαγγελίου: ότι ο παλαιός Νόμος πλέον τίθεται σε δεύτερη μοίρα, αφού ο Χριστός τον ανακαινίζει με μια νέα Διαθήκη, στην οποία «…οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».


Η διαφωνία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου – Αρχιμ. Πορφύριος Φραγκάκος