Οι δυσκολίες των διαθρησκευτικών διαλόγων

Με τον κ. Δημήτριο Μόσχο, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι η σύγχρονη ελληνική (και όχι μόνο), οι διάλογοι ανάμεσα στις διάφορες ομάδες-φορείς ιδεολογιών είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη υπόθεση, αν ξεκινήσει σε λάθος και σαθρές βάσεις. Βασικό συστατικό αυτών των διαλόγων οφείλει να είναι ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του άλλου ατόμου και της κοινωνικής και πολιτισμικής του αντίληψης.

Έτσι και εμείς καλούμαστε να έρθουμε σε επαφή με τον ξένο, είτε αυτός είναι ετερόδοξος είτε είναι ομόδοξος, ομοεθνής ή αλλοδαπός, να τον γνωρίσουμε ώστε και εμείς να έχουμε μια σφαιρικότερη άποψη της πραγματικότητάς του (κάτι που φυσικά βοηθάει στους διαλόγους αυτούς) αλλά και για να χτιστούν οι κατάλληλες βάσεις ώστε οποιοσδήποτε διάλογος αρχίσει ανάμεσα σε εμάς και σε αυτόν τον «Άλλον» να είναι εποικοδομητικός.


Οι δυσκολίες των διαθρησκευτικών διαλόγων – κ. Δημήτριος Μόσχος