Σχιζοφρένεια και ψυχοπαθολογικοί νόσοι

Με τον π. Σταύρο Κοφινά, συντονιστή του Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας.

Η σχιζοφρένεια αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ψυχιατρική επιστήμη. Πρόκειται για μια ψυχιατρική νόσο, στην οποία, ωστόσο, δεν παραμένει αμέτοχο και το πνευματικό στοιχείο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο την έκταση του φαινομένου όσο και την αντιμετώπιση του. Το ίδιο ισχύει και με άλλες ψυχικές νόσους, όπως η κατάθλιψη.

Εκτός από τους πάμπολλους οργανισμούς και συνδέσμους που έχουν αναλάβει το έργο της βοήθειας των νοσούντων από αυτού του είδους τις ασθένειες, η Εκκλησία έχει επίσης την ευθύνη να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να τους προσανατολίσει σε μια οδό επανένταξης στην κοινωνία, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να είναι μέλη όχι μόνο του Σώματος της Εκκλησίας, αλλά και της κοινωνίας των ανθρώπων.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική Ardie Son – Aftershocks

Σχιζοφρένεια και ψυχοπαθολογικοί νόσοι – π. Σταύρος Κοφινάς