Η επιλογή του μοναχικού βίου – Αρχιμ. Φιλούμενος Ρούμπης

Η επιλογή του μοναχικού βίου αποτελεί μια επιλογή πολλών ανθρώπων που επιθυμούν την απόλυτη σχέση τους με τον Θεό και την ενασχόληση μόνο με τα θέματα του Θεού. Είναι άνθρωποι που θεωρούν ότι μέσα από την κοινωνία με τους ανθρώπους, είναι δύσκολη η πλήρης αφιέρωση στον Κύριο και στο θέλημά Του, θέλοντας να είναι μόνοι τους, «μόνω Θεώ».

Αυτό δεν σημαίνει απέχθεια των μοναχών προς τον κόσμο, πόσω μάλλον, σημαίνει ότι μέσα από την αφιέρωσή τους και την προσευχή τους προς τον Θεό ο μοναχός ή η μοναχή θα μεσιτεύσουν για όλη την ανθρωπότητα και την αδελφότητα της Εκκλησίας. Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι πλήθος αγίων στο πέρας της ιστορίας μεγαλούργησε μέσα από τον μοναχικό δρόμο χάριν όλης τη; ανθρωπότητας με πλήρη αγάπη προς τον συνάνθρωπο και φυσικά τον Θεό.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική Itai Armon – Neshama Yetera

Η επιλογή του μοναχικού βίου – Αρχιμ. Φιλούμενος Ρούμπης