«Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι…»

«Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό των Αίνων των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού – Ἦχος δ’

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι,
τὰς ἰάσεις παρέχετε πᾶσι τοῖς δεομένοις,
Έχοντας την πηγή των θεραπειών, Άγιοι Ανάργυροι,
χαρίζετε απλόχερα θεραπεία σε όσους σας το ζητούν,
ὡς μεγίστων δωρεῶν ἀξιωθέντες,
παρὰ τῆς ἀενάου πηγῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ·
καθώς έχετε αξιωθεί τις μεγαλύτερες δωρεές
από την αέναη πηγή του Σωτήρα Χριστού.
Φησὶ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ὁ Κύριος,
ὡς ὁμοζήλους τῶν Ἀποστόλων.
Απευθύνεται σε σας ο Κύριος,
θεωρώντας σας ισάξιους των Αποστόλων:
Ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν, κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων,Σας έδωσα την εξουσία εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων,
ὥστε αὐτὰ ἐκβάλλειν, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον,
καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
ώστε να τα διώχνετε, και να θεραπεύετε έτσι, κάθε αρρώστια
και κάθε ασθένεια.
Διὸ τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καλῶς πολιτευσάμενοι,
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν παρέχετε,
Και εσείς αφού ζήσατε σύμφωνα με τα προστάγματά Του,
δωρεάν λάβατε αυτή την χάρη από τον Θεό, και δωρεάν την μοιράσατε,
ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.γιατρεύοντας τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων μας.
Δοξαστικό των Αίνων των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού – Ἦχος δ’ – «Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι…». Ψάλλει ο κ. Σωτήριος Κουτσούρης.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή